عرفان واعتراض – کشتارحامیان خوشبختی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Happiness Sponsors! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

بعضی خوشبخت زاده میشوند

بعضی خوشبختی را به دست می آورند

و بعضی خوشبختی را به دامنشان می اندازند

body1]

و همین گروه سوم ، قدرناشناس هایی هستند که 

حتی به حامیان خویش

 رحم نکرده  ، و چه بسا از دم تیغشان بگذرانند!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Happiness Sponsors، کشتارحامیان خوشبختی، خوشبختی، قدرناشناس، دم تیغ،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink