عرفان واعتراض – کبوتران سفید مرده !شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Dead White Pigeons


[cb:post_b

کس چه میداند؟

شاید  که توانند  باز پس گیرند روزی

حق ستارگان فروافتاده و
کشته ،

و کبوتران  سپیدِ در قفس مرده را

body1]

از سایه هایی که همه ،

همسایه هایی

همساز و همسانند

کس چه میداند؟!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
کبوتران سپیدمرده، همساز، همسان، همسایه، درقفس مرده،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink