عرفان واعتراض – کاش مرده بودی!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Poem:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

تو-

برای من شروع یک آغاز بودی

آواز یک نگاه بودی

آغاز یک صدا بودی

اوج لطیف احساس من بودی

body1]

اما- در بیوفایی چه گستاخ بودی!

آغاز یک آواز  حزن انگیز بودی

پایان یک آغاز شور انگیز بودی!

ایکاش، تو هرزه دل را هرگز ندیده بودم

ایکاش، قبل از آغاز ، مرده بودی !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

نوع مطلب :
شعر، عشق، 
برچسب ها :
کاش مرده بودی، Poem:mohammad kadkhodaie، شورانگیز، حزن انگیز، هرزه دل، گستاخ، عرفانی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink