عرفان واعتراض – کاش بدنیا نیامده بودم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I wish I had not been born! Poem: Mohammad Kadkhodaee


[cb:post_b

همان لحظه که به دنیا آمدم

نامی برایم انتخاب کردند که نمی دانستم کیست
؟

و دینی ، که نمی دانستم چیست

و سالهای دراز ، چیزهایی دیدم و شنیدم و فراگرفتم

که امروز ، روزی صد بار می گویم:

body1]

کاش نه شنیده بودم

نه دیده بودم

و نه فرا گرفته بودم

همانند نامی که می توانست زیباتر باشد

و دینی که می توانست وارونه نباشد

کاش از همان روز نخست بجای فراگرفتن اینهمه پوچی

نه گفتن را فراگرفته بودم

کاش به دنیا نیامده بودم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
I wish I had not been born، کاش بدنیا نیامده بودم، پوچی، زاییدن، وارونه،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink