عرفان واعتراض – کاخهای مجلل رهبر انقلاب!نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The leader of the revolution has luxurious palaces Author: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

میگویند: رهبر انقلاب خانه ندارد

رهبر انقلاب سفره اش رنگین نیست

رهبر انقلاب فقیر است و ثروتی ندارد!

اما کاش میگفتند:

body1]

رهبر انقلاب کاخهای مجلل دارد

سفره های شاهانه میگسترد

ثروتی بس عظیم دارد!

زیرا کشوری را داعیه رهبری دارد که:

مردمانش بی خان و مان نیستند

زنانش از فرط فقر و فاقه روسپیگری نمیکنند

و کودکان محروم کار ، مورد آزار و اذیت جنسی قرار نمیگیرند!

زیرا ، همه ، صاحب  کار و -خانه و- اتومبیلند و پس انداز !

ایکاش- ایکاش!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
کاخهای مجلل رهبر انقلاب، The leader of the revolution has luxurious palaces، داعیه رهبری، روسپیگری، سفره شاهانه، اذیت جنسی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink