عرفان واعتراض – چه بد کیش و چه درویش!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) What a bad guy and a dervish! Poem:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

 جهان است بیوفا ، مردم کر و کور

دروغینند و بد کردار و بد کیش

جهان را جز سیاهی نیست ، در پیش

و  مردم می تنند چون
عنکبوتان

body1]

همه امیال و رؤیاها در خویش

چنان کوسه ای  هستند ، در اندیشۀ ریش

کمی دیدم ز این پر مدعا مردم

که در فکرکسی باشند بجز خویش

چه بد کیش و چه خوش کیش و چه درویش

لاوو

لاو

عرفان واعتراض

 

نوع مطلب :
شعر، اعتراض، عرفان، 
برچسب ها :
What a bad guy and a dervish، چه بد کیش و چه درویش، پرمدعا، عنکبوتنان، کوسه، فکرریش،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink