عرفان واعتراض – چرا چون سیمانیم ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Why are we cement! Poem: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

چرا افکار و اندیشه هایمان اینقدر بسته است

چرا حالمان گرفته و خسته است

چرا نمیفهمیم لطافت یک شعر را

چرا درک نمیکنیم  زیبایی یک احساس لطیف را

body1]

چرا اینچنین بی احساسیم

چرا دیواریم

چرا اینچنین سخت چون سیمانیم ؟؟؟؟

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
چراچون سیمانیم، عرفان واعتراض، Why are we cement، احساس لطیف، دیواریم، لطافت شعر، بی احساسیم،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink