عرفان واعتراض – چرا ماهی مرده! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Why the dead fish! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

نمیدانم چرا در تُنگ آب ماهی مرده

چرا از یاد برده پرواز را 
پرنده

چرا باران ، آب رودها را چنین خشک کرده برده

چرا حاتم 
چنین حق فقیران را به نامردی خورده

body1]

نمیدانم چرا مردی میان مردمان ما مرده

چرا در روزگار ما همه اندیشه ها

وارونه گشته  تاب
خورده ؟

نمیدانم… نمیدانم ؟

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
چراماهی مرده، عرفان واعتراض، Why the dead fish، وارونه گشته، فقیران، نامردی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink