عرفان واعتراض – پست تر از لجن!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Less than slime! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

اگر انسان نمی توانی باشی

آدم باش!

و جز این دو ،

نه حیوان

بلکه پست
تر از لجنی !

لاوو

لاو

Sheroerfanoeteraz.rozsite.com

عرفان و اعتراض

body1]

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Less than slime، پست تر از لجن، انسان، آدم،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink