عرفان واعتراض – پاکدامنهای تردامن! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

پاکدامنهای تردامن!

شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

ای فاختۀ دلباخته به دنبال چه میگردی؟

در این سامان بی سامان

که را دائم میخوانی ؟

شده خالی شهر ما ، ز روسپی های پاکدامن !

body1]

همه موج میزند تا آسمان پستی

ز پاکدامن های تر دامن

که نه از بهر نان

کز نان شکستن  میفروشند  خود ، گرفته ست شهر ما هستی

ای فاختۀ دلباخته بدنبال چه میگردی ؟

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
پاکدامنهای تردامن، فاخته، دلباخته، نان شکستن، روسپی، خودفروشی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink