عرفان واعتراض – همه چیز را باختم!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I lost everything!(love) Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

از همان روزی

که دست در گردنش انداختم

و لبش بوسیدم

گویی که با باد صبا قرعه انداختم

body1]

خانه ای از ابر و باد در خیالم ساختم

آری ! من از همان روز نخست

همه چیز را  به چشمان قشنگش باختم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، عشق، 
برچسب ها :
I lost everything!(love)، همه چیزراباختم، بادصبا، عرفان واعتراض، خانه ای از ابروباد، قرعه کشی، لبش بوسیدم،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink