عرفان واعتراض – هماهنگی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Coordination! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

یا

باید تغییر بوجود آورد

و یا باید

با تغییر بوجود آمده

خود را هماهنگ نمود!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

body1]

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
هماهنگی، تغییر،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink