عرفان واعتراض – هزاربارزنابدهید!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Thousand times adultery! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

هزار بار زنا بدهید

ربا بدهید

خیانت کنید

اما حتی یکبار ، دروغ نگویید!

body1]

زیرا یکبار دروغ زیاد است

و هزار بار دروغ ، کم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
هزاربارزنابدهید، Thousand times adultery، خیانت، ربا، دروغگویی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink