عرفان واعتراض – میکده بازاست!(رباعی) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

شکر خدای را که در
میکده باز است

بر آنکه به زنجیر و
غل است شب دراز است

ای بت شیرین، دل
مردم همه پر رنج وعذاب است

وز ستمِ معتکفِ مسجد
اضرار، بسی قصه دراز است

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

body1]

نوع مطلب :
شعر، عرفان، 
برچسب ها :
میکده بازاست، بت شیرین، معتکف، مسجداضرار، غل وزنجیر،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink