عرفان واعتراض – موجهای بی چرا! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

موجهای بی چرا!

شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

موج ها نیز

مشت نمیکوبند دگر از اعتراض بر صخره ها

گوئیا وابستۀ ساحل شدند

body1]

همچو گوسفندان  همه ،

آرام و رام و بی چِرا

میروند سوی چَرا !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
موجهای بی چرا، گوسفندان، ساحل، اعتراض، صخره ها، مشت کوبیدن،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink