عرفان واعتراض – من وسیب وباغبان!(عرفان)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Me and apple and gardener! Poem: Mohammad Kadkhodaee


[cb:post_b

ز کوتاه دیوار باغی من پریدم

چون ندیدم باغبان را ،

سیب چیدم

سیب سرخ افتاد به لوش زاری ، گم شد !

ز حسرت آهی از دل برکشیدم

body1]

بدون زحمت و رنج ،

نمی آید بدست من دگر هرگز چنین گنج

صدایی آمدش ناگاه به گوشم

اگر باغبان نبود ، آنجا خدا بود !

همان بود باغبانی که

گرفت سیب را ز تو کردش نابود!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، عرفان، 
برچسب ها :
Me and apple and gardener، من وسیب وباغبان، لوش زار، سیب سرخ، انتقام خداوند، دیوارکوتاه،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink