عرفان واعتراض – من مرد نامرئی ام!(سخن دل)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I’m an invisible man! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

من دنیا را می بینم با همه ی خوب و بدش

زیبایی و زشتی اش ، کم و زیادش

اما دنیا مرا نمی شناسد ، نمی بیند

گاه فکر میکنم نکند  من مرد نامریی
باشم.

body1]

و خود نمی دانم

پس ، از خویشان و آشنایانی که آنها را می شناسم

اما آنها نمی شناسندم ،می پرسم:

من نامرئی ام که کسی مرا نمی شناسد؟؟؟؟؟؟

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
I’m an invisible man، invisible، مردنامریی، اشنایان، زیبایی، تنهایی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink