عرفان واعتراض – ممنوعیت بیداری!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Awakening prohibition! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

من از جعل سخن میگویم

از  خدعه و 
تزویر  و فریب

از 
افکار پست و بس غریب

من از جهل سخن میگویم !

body1]

از حرمت  خواب و ناآگاهی

از ممنوعیت بیداری

اگر به دیدارم آمدی ، ای مهربان دوست

یک سیب مرا کافی ست

تا که با مردم در خواب  همه تقسیم کنیم !

لاوو

لاو

عرفان واعتراض

 

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
Awakening prohibition، ممنوعیت بیداری، سیب باپوست، مردم درخواب، پست وپلید،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink