عرفان واعتراض – مسلسل انقلابها !شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Machine guns Revolutions! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

  من آن سکوت ناگزیرم

  که در من

شعلۀ  همۀ  فریادهاست

فریاد
همۀ توفان هاست

body1]

توفان همۀ  طغیان هاست

طغیان همۀ  بردگان 

و

ماشه ی

مسلسل همۀ  انقلاب هاست

لاوو

لاو

Sheroerfanoeteraz.rozsite.com

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
Machine guns Revolutions، مسلسل انقلابها، عصیان، بردگان، طغیان، سکوت ناگزیر،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink