عرفان واعتراض – مراباعشق بپوشانم!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I’m flame with love


[cb:post_b

ز چشمانت شراره ها خیزد

مرا در خود بسوزاند

ز لبهایت شراب خون ریزد

مرا درد بد مستی بنوشاند

 

body1]

مرا خونین مکن دل بیش

که خورده ام ز سرمای خیانت ها هزاران نیش

نسوزانم-  ننوشانم !

مرا با عشق و مهربانی-

بپوشانم…بپوشانم!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، عشق، 
برچسب ها :
I’m flame with love، مراباعشق بپوشانم، بسوزاند، بنوشاند، خیانت،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink