عرفان واعتراض – مامردم افراطیم وتفریط!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) We are extreme people! Writer:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

 ما مردمِ افراطیم و تفریط ، گاه
محض تفریح

آب را هم الک می کنیم!

و گاه ، شتری را با بار طلا رها می کنیم !

آدم
ها را بت می کنیم

بت
ها را خدا می کنیم

body1]

و خدا را از آن بالا ، پایین آورده و ناخدایش می کنیم!

صبح هنگام ، یکی را از فرش به عرش برده

و شب هنگام ، از عرش به فرشش می زنیم!

براستی که ما مردم افراطیم و تفریط !

لاوو

لاو

Sheroerfanoeteraz.rozsite.com

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
We are extreme people، مامردم افراطیم وتفریط، ناخدا، بت پرستی، به فرش کوبیدن، به عرش رسانیدن،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink