عرفان واعتراض – قهرمان ملی کیست؟(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Who is the national hero? Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

قهرمان ملی انسان
مسلمانی است که

در جهت ایجاد صلح و
امنیت و برادری و برابری و فرونشانیدن

آتش جنگ و خونریزی و
کشتار مردم بیدفاع

تلاش و جهاد کند

body1]

و نه شعله ورتر نمودن آتش خصومت و کینه

و دشمنی های کهنه و کشتار بیرحمانه مردم بیدفاع !

لاوو

لاو

عرفان واعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Who is the national hero، قهرمان ملی کیست، کشتار، مردم بیدفاع، صلح وامنیت، جهاد،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink