عرفان واعتراض – قدرتمندان ابله!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Powerful fools! Author: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

مهم تر از قدرتمند
بودن ،

درست استفاده کردن
از قدرت است.

زیرا قدرتمندی که نتواند درست و
بجا از قدرت استفاده کند ،

همانند گاو میشی است نیرومند و
ابله ،

body1]

و گرفتار در میان انبوهی هراسان ،

که  می دود و می زند و میکشد !

و در نهایت ، اوست که شکار جمعیت خواهد شد!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
مقاله، 
برچسب ها :
Powerful fools، قدرتمندان ابله، گاومیش، نیرومند، شکارچی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink