عرفان واعتراض – قتل عام حقیقت!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Massacre of Truth! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

قتل عام حقیقت!

Massacre of Truth!

Author: Mohammad Khodkhodaie

مصلحت

 ذبح شرعی میکند

 حقیقت را !

تا ابن ملجم بتواند شهید کند علی را

body1]

و  امروز

نظام  جمهوری اسلامی بتواند تطهیر کند

گناهان  و جرائم خودی ها را

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Massacre of Truth، قتل عام حقیقت، ابن ملجم، جمهوری اسلامی، ذبح شرعی، تطهیرگناهان، عرفان واعتراض،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink