عرفان واعتراض – فریب ساده! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Simple deception! Poem: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

میخواهم بگویم:

زندگی شاید

یک دروغ است-

یک دروغ ساده !

یک فریب است-

 

 

body1]

یک فریب ظالمانه!

و سردابی  سیاه و پیچ در پیچ

و رؤیایی ست

سرابی ست

هیچ در هیچ !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
فریب ساده، Simple deception، دروغ، ظالمانه، سرداب سیاه، پیچ درپیچ، هیچ درهیچ،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink