عرفان واعتراض – فرهنگ غلط مامردم!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The wrong culture of our people! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

در فرهنگ ما مردم  همه چیز یا سیاه سیاه است

و یا سفید سفید!

بدون آنکه بیندیشیم  میان سفید و سیاه هزاران رنگ خاکستری ست

چشم ها را باید شست !

body1]

نگاه ها را سرشار از مهربانی باید کرد

و تنها عشق را در  رابطه هایمان باید جست

آنکه عشق نتواند ورزید ، نمیخواهم بگویم حیوان است

که ستم  و اهانت است به حیوانات  مظلوم!!!!

بلکه شیطان است ، دیو است .  اصلا  وجود ندارد !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
مقاله، 
برچسب ها :
فرهنگ غلط مامردم، The wrong culture of our people، عرفان واعتراض، شیطان، حیوانات مظلوم، هزاران خاکستری،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink