عرفان واعتراض – فرجام همه تاریکی ست!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The end is darkness! Poem:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

پایان  این زندگی را
خوب

می دانم که چیست

فرجام همه رؤیای من و ، هم خود من

نابودیست

body1]

جز ز این گور تباه متحرک

به دگر گور سیاهی خفتن

دگرم راهی نیست

خوب می دانم که سرانجام همه ،

تاریکی ست !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
The end is darkness، فرجام همه تاریکیست، نابودیست، گورتباه متحرک، خفتن، رؤیا،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink