عرفان واعتراض – غرقه بی غیرتی !شعر:محمد کدخدایی(عرفان) Unfaithfulness


[cb:post_b

 

چرا در
جوانمردی
و
مروت

چرا در
مهربانی
و
رحمت
و
شفقت

نیستیم به آنانی
که
نیازمند
آنند ، سَمبل و
آیت
؟!

چرا
درمدد و معاضدت  نسبت به
تهیدستانی
که
محتاج
آنند

چرا
در
خاکساری
و
تواضع ، به مردمی که آرزومند آنند ،

body1]

نمیتوانیم باشیم اهل سبقت ورعایت؟؟

این همه کبرو خودستایی

این همه بی غیرتی و خود خواهی

شایستۀ موجودی که خود را انسان می پندارد ،نیست!

لاوو

لاو

عرفان واعتراض

 

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
Unfaithfulness، غرقه بی غیرتی، خودستایی، سبقت ورعایت، سمبل وآیت، جوانمردی ومروت،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink