عرفان واعتراض – عصیانگرکشته!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Rebellious! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

ای  عاشقِ عصیانگر کشته !

خواهم که
ز این

پنجره ی
حنجره

فریاد
کنم !

body1]

خواهم که تو را یاد کنم

خواهم که

ز عصیان به خون شسته ی تو

یاد کنم…یاد کنم…یادکنم!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

نوع مطلب :
شعر، عرفان، 
برچسب ها :
Rebellious، عصیانگرکشته، پنجره، حنجره، طغیان،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink