عرفان واعتراض – عالمترین مردم کیست!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Who is the greatest scientist Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

عالمترین مردم کیست!(یک سخن)

Who is the
greatest scientist

Author:
Mohammad Khodkhodaie

دانسته های  آدمی در
برابر  نادانسته هایش

همانند کاه ناچیزی  است در مقابل عظمت یک کوه

و عالمترین و  عاقلترین و دانشمندترین مردم کسی است که:

body1]

با غور و بررسی و تحقیق ،

بدانجا رسیده باشد که:

بداند هیچ چیز نمیداند!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Who is the greatest scientist، عالمترین مردم کیست، عرفان واعتراض، غوروبررسی، دانشمندترین، عظمت کوه،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink