عرفان واعتراض – شکر یا اهانت !(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Thanksgiving or swearing! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

شکر یا اهانت !(یک سخن)

Thanksgiving
or swearing!

بر ته ظرفی تکه نانی میکشید و مرتب خدا را
شکر میکرد

پرسیدند  

برای ظرف خالی چرا خدا را شکر میکنی

body1]

گفت :

خدا خود بهتر میداند چه میگویم

بدتر از این چیزی نیافته ام تا بگویم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
شکریا اهانت، عرفان واعتراض، قابلمه خالی، Thanksgiving or swearing، اهانت به خدا، شکردروغی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink