عرفان واعتراض – شناخت خدا!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) To know God! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

آنکه جر فهمیدن نمیفهمد ،

خدا را چگونه میتواند دریابد ؟

بوی گل را جز با بوییدن ، با هیچ فلسفه و منطق

و علم و حدیث و روایت نمیتوان شناخت

body1]

خداوند را نیز تنها با دوست داشتن و عشق

و احساس میتوان دریافت و دیگر هیچ

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
To know God، شناخت خدا، خداراباعشق میشناسم، عاشق خداهستم، بوی گل رابا منطق نمیشناسیم، شعروسخنان کوتاه،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink