عرفان واعتراض – شاه مرد بود!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The shah was chivalric! Author:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

شاه برغم همۀ حرفهای راست و دروغی که برای وی ساخته و گفته
و میگویند ،

و با وجود همۀ  ضعفها و بدیهایش و با وجود آنکه از او دلخوشی چندانی
ندارم ،

آنقدر شجاع و مرد  و وطندوست بود که با چشمان پر اشک جلوی دوربین
تلویزیون

body1]

از ملت ایران عذرخواهی نموده و فرصتی برای جبران خواست !

ولی متاسفانه  مردم ایران  آنقدرمرد نبودند که فرصتش دهند !

اما امروز شاید بدانند مرد که بود و نامرد که بود ؟؟؟

راست چه بود و دروغ و شایعه چه بود؟

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
شاه مردبود، The shah was chivalric، عرفان واعتراض، مردم ایران، وطندوست، شایعه پردازی، دوربین تلویزیون،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink