عرفان واعتراض – شادیهای دیروز!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Happy yesterday! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

کاش

می توانستم به شادی های دیروز

کمتر بیندیشم !

تا  انبوه دردهای امروز
،

کمتر آزرده ام کنند!

کاش میتوانستم

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

 

body1]

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
Happy yesterday، شادیهای دیروز، انبوه دردها، آزردگی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink