عرفان واعتراض – سوردر قبرستانها! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) party in cemeteries! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

سوردر قبرستانها!

party in
cemeteries!

روزی نیست که سوری نباشد

بر مزاران قبرستان ها

روزی نیست که

کرکسان ،

body1]

سیاه حجله ای بر نیفرازند ،…

در کوچه پس کوچه های پایین شهرها

روزی نیست

روزی نیست

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
سوردرقبرستانها، عرفان واعتراض، party in cemeteries، حجله سیاه، کرکسهای گرسنه،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink