عرفان واعتراض – سه طلاقه کردم اسلامتان را!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I divorced Islam! Writer:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

بس عجیب است چیزی را که ارتدادمینامید

و بسیاری را مجازات کرده و به دار مجازات
میکشید به عنوان مرتد شدن

در حالیکه دنیا شاهد است که این شما هستید که
ازدین پیامبر برگشته

و در دین بدعتها کرده و راه ارتداد و اشتراک
برگزیده اید!

ا

body1]

گر کسی دین شناسنامه ای را تغییر داده و از راه شما

که به ترکستان می رود باز گردد مرتد است!

اما شمایی که قبر پرستی و آدم پرستی و زر و زور پرستی و حق را باطل

و باطل را حق مینامید ، مسلمانید ؟…

بس کنید این همه مدح و ثناگفتنهای مبالغه آمیز و شرم آور را !

بس کنید این همه ظلم و زور و تبعیض و تفرقه و خصومتهای کهنه و جعل

و دروغ پردازی و جنگ افروزی را که ولله و تالله سه طلاقه کردم مذهب شما را

که صرفا در جهت نابودی دین خدا است!

و توبه کرده از بیراهه هایی که اختراع کرده اید!! و باز میگردم

به اسلام قران که نمونه بارزش مولا علی است و بس! و السلام!

لاو

Mohmmad.erfan.mihanblog.com

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
مقاله، دین، 
برچسب ها :
I divorced Islam، سه طلاقه کردم اسلامتان را، خصومتهای کهنه، اسلام قران، مدح وثنا، مبالغه شرم آور، جنگ افروزی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink