عرفان واعتراض – سریال باش!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Be serial Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

اگر نمی خواهی مردم ترکت کنند

برای مردم همانند فیلم دوساعته ای نباش

که چون همۀ آن را ببینند ، تمام شوی !

بلکه مانند سریال هایی باش ، که همیشه مشتاق

دیدن بقیه آن هستند.

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

body1]

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
سریال باش، Be seria، فیلم دوساعته، مشتاق، رهایت میکنند،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink