عرفان واعتراض – ستاره من!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) My star! Author: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

قبل از آنکه ستاره ام

به بیهودگی و عبث فرو افتد

و بمیرد

دستش را

به دستان دیگر ستاره ها

گره می خواهم که زد!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

لاو

عرفان و اعتراض

body1]

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
My star، ستاره من، بیهودگی، فروافتادن،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink