عرفان واعتراض – زندانی استرس!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Prisoner of Stress! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

بیاد داشته باشیم ، مازندانی افکار و اندیشه خویشیم .

ما
سازنده قفس های  درد و اندوه و غصه های خویشیم.

و کلید رهایی از زندان درد و رنج و غم

body1]

تنها در دستان خود ما است.

و با  انداختن هر رنجش و کینه و خصومت گذشته از شانه هایمان ،

یک احساس بسیار لطیف و زیبا و وصف ناشدنی را تجربه خواهیم کرد!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
زندانی استرس، Prisoner of Stress، زندانی ذهن هستیم، قفسهای دردواندوه، سخنان کوتاه محمدکدخدایی، شعرعرفان واعتراض، کینه های کهنه،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink