عرفان واعتراض – زخم شلاق! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Whip scars! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

همه ، زخم خنجر که از پشت خورده ایم

همه ، زخم شلاق که نشمرده ایم

همین ها کافی ست مرا و تو را

که راه را به بیراهه ها برده ایم

body1]

برادر !

خیال است درین سرزمین  زندگی

یقین دان  ز چل سال پیش مرده ایم !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، اعتراض، 
برچسب ها :
Whip scars، زخم شلاق، زخم خنجر، چهل سال مردن، شعروسخنان کوتاه، شعراعتراض،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink