عرفان واعتراض – رحمتی براین گدانیست! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

من عمری در پی مهربانی یارم ولی یارب

مرا پاسخ درین ارض و سما نیست

به امید شفا من میزنم هر در که قدسی ست

ولی من را ز  کس دیگر امید هیچ دوا نیست

body1]

تو گویی که همه ارض و سما مهر است و موم است

شفا بر اینچنین مسکین بیچاره روا نیست

چه رحمی است که عمری پاسخم هیس و سکوت است

به جز شاه و به جز خان رحمتی بر این گدا نیست

تو ای عرفان سکوتت بهتر از فریاد و داد است

که ظالم را  ندایی
هست و مظلوم را صدا نیست

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، عرفان، 
برچسب ها :
رحمتی براین گدانیست، ارض وسما، عرفان واعتراض، مسکین، هیس وسکوت،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink