عرفان واعتراض – دوران سیاه ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Black era! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

ما همه خسته ز این عسرت دوران سیاهیم

همه گرسنه،همه نفله، همه دردمند و تباهیم

ما گرفتار اندوه درون

ما به زندان غم و درد و جنون

همه دل ها پر خون

body1]

همه مرده، همه افسرده و پژمردۀ  دامهای بلاییم

همه در عین خموشی و سکوت

همه  فریاد ،همه بانگیم و صلاییم و صداییم!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
Black era، دوران سیاه، دلها پرخون است، گرفتارجنونیم، گرفتاردوران سیاهیم، درزندان جنونیم، شعر اعتراض،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink