عرفان واعتراض – دل و ذهن انسان! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Heart and mind of man! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

ما به غلط فکر میکنیم که دل  محل غم و  اندوه است

در
حالیکه ذهن است که با یاد آوری دردها و رنجش ها

و
حتی خوشیهای گذشته ،و یا ترس از آینده ای که هنوز نیامده

body1]

انسان را در توهم  و ترس و غم و  درد نگاه میدارد.

و ما گمان میکنیم که دلمان شکسته و غمگین است

خیر! دل محل و  مامن عشق و شور و زیبایی

و شادمانی است!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
دل وذهن انسان، Heart and mind of man، دردورنجشهای گذشته، دل محل عشق است، ذهن عامل درد وغم، سخنان کوتاه محمدکدخدایی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink