عرفان واعتراض – دل انسان!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Hearted man! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

دل انسان

بزرگتر از جهان هستی ست

آنچه
انسان را کوچک و حقیر و ذلیل میکند

ذهنیات اوست

body1]

و نه دل او ، 

که جایگاه عشق است و کرامت انسانی وی!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
دل انسان، ذهنیات، کرامت انسانی، عرفان واعتراض، جایگاه عشق، جهان هستی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink