عرفان واعتراض – دلم را پهن خواهم کرد! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I will spread my heart! Poem: Mohammad Khodkhodaee


[cb:post_b

اگر باران ببارد

کدورت های دلم را زیر باران

شستشو خواهم داد!

و بر شاخه زیتون زیر نور آفتاب

 پهن خواهم کرد!

body1]

و خواهم گفت او را

دست شاخه های سرو  ایستاده را بگیرد بایستد

تا  آرام شاید شود!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
I will spread my heart، عرفان واعتراض، دلم را پهن خواهم کرد، سروایستاده، شاخه زیتون، کدورتهای دلم،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink