عرفان واعتراض – دشمنیهای ناشناخته!( مجموعه سخنهای کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

متاسفانه بسیاری با هم دشمنی می کنند بدون آنکه

بدانند چرا؟

اما بدتر ، وقتی است که به سویت چون سگان عو عو میکنند

و دوستانشان نیز، نادانسته ، با آنان همصدا می شوند!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

…………………………………………………….

 

body1]

آنانی که عاشق نمی شوند

به زیبایی های جهان بی اعتناء ترند!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

…………………………………….

آنانی که وجدان  بیدار ندارند

خدا نیز ندارند!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

………………………………………..

بگذار شرفت را حرمت بگذارند

و نه قدرت و ثروتت را !

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

……………………………….

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
عوعوسگها، وجدان بیدار، دشمنیهای ناشناخته، بی وجدانی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink