عرفان واعتراض – دزد بیخدا و ثروتمندبا خدا !(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Thief atheist and wealthy with God! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

تفاوت دزدان و ثروتمندان در جامعۀ ما این است که

دزدان مال ثروتمندان را میبرند و در نهایت به زندان میروند

اما ثروتمندان صاحب قدرت و اهل نماز و روزه و روضه ،

body1]

مال بیچارگان و فقیران را یکجا میبرند .

و در نهایت به مقام بالاتر ،ویا به آمریکا و کانادا میروند

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
دزد بیخدا و ثروتمندبا خدا، Thief atheist and wealthy with God، عرفان واعتراض، مهرجرت به آمریکا، اهل نمازوروزه، Thief atheist،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink