عرفان واعتراض – دردجگرسوز!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Mourning pain! Poem:mohammad kadkhodaie


[cb:post_b

چه رنجی ست

دوست داشتن کسی که

دوستت ندارد!

چه
جگر سوز دردی ست ،..

عشق
ورزیدن به کسی که

در
اندیشه ی دیگری ست!

body1]

چه دردِ آدمی سوزی ست

وفاداری به اویی که غرق بیوفایی ست

چه  رنجی  است

چه اندوهی ست

چه دردی ست!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، عشق، 
برچسب ها :
Mourning pain، دردجگرسوز، عشق ورزیدن، دوست داشتن، بیوفایی،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink