عرفان واعتراض – درجستجوی خورشید !(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Looking for the sun! Author: Mohammad Khodkhodaie


[cb:post_b

درجستجوی خورشید !(یک سخن)

Looking for the sun!

Author: Mohammad Khodkhodaie

اگر در جستجوی  خورشید باشی

نور  را در خواهی یافت!

و اگر در جستجوی  ظلمت باشی

body1]

تاریکی را خواهی یافت!

پس چرا

در جستجوی زیبایی های عشق ورزیدن نباشیم؟

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
سخن کوتاه !، 
برچسب ها :
عرفان واعتراض، Looking for the sun، درجستحوی خورسید، عشق ورزیدن، ظلمت شب، زیباییهای عشق،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink