عرفان واعتراض – خون جگرمردم ما!شعر:محمدکدخدایی(عرفان)


[cb:post_b

آن چه بودش

که بگذشت در دیِ پار گذشته

ز در خانۀ ما !

آن چه بودش

که ز خون جگر مردم ما

body1]

همه خون کرد ، دل ساکن میخانۀ ما

آن چه بودش

چه بودش ؟؟

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

نوع مطلب :
شعر، 
برچسب ها :
خون جگرمردم ما، ساکن میخانه، پارگذشته،
لینک های مرتبط :

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink